Arbetsplatsträffar (APT) har fått en ny bästis

Både fruktat och älskat av många. APT där smått som stort ska behandlas ofta med fokus på arbetsmiljön.

Ett återkommande möte för många organisationer i den offentliga sektorn. Mötet där dialog förs om utvecklingen och de utmaningar verksamheten står inför.Viktigt att inte att förväxla med ett rent informationsmöte. I ett APT är dialogen och samarbetet fokuset. NUITEQ Stage är byggt med APT-strukturen som grund. Varje nytt möte tar ofta vid där det tidigare slutade. I NUITEQ Stage lever processen och mötet kvar för att chef och medarbetare ska kunna ha en dialog över tid.

APT förutsätter att man är förberedd, delaktig under mötets gång samt uppföljning. Det gäller även att alla har samma information innan mötet och att resultatet kan distribueras efter mötet.  

Alla dessa behov löser NUITEQ Stage oavsett om man är alla på plats, helt på distans eller kör hybrid-möte. Omröstningar kan enkelt genomföras och protokoll kan genereras som en pdf när mötet är slut. Är det känslig information man ska behandla är det enkelt att verifiera med BankID så att alla som är behöriga, är just dem som deltar.

NUITEQ Stage - Arbetsplatsträffens bästa vän.