Omfamna fördelarna med virtuell brainstorming

När den görs bra kan en virtuell brainstorm vara otroligt effektiv – till och med att föredra framför en traditionell, personlig. Börja med att välja ett samarbetsverktyg som är rätt för ditt team till exempel NUITEQ Stage för gruppbaserade skrivprojekt eller för att interagera i en online whiteboard-upplevelse. Be sedan gruppmedlemmarna att självständigt generera idéer. Detta kan hända synkront via NUITEQ Stage’s live videokonferens, eller asynkront om ditt team är spritt över tidszoner.

Hur som helst, be folk att fokusera på kvalitet framför kvantitet, och uppmuntra dem att skicka in motstridiga idéer om de känner sig inspirerade att göra det - utan att oroa sig för konsekvenserna.

Organisera sedan ditt teams idéer så att de är läsbara och visuellt lättsmälta, och samla in anonym feedback och svar på vad som än har genererats. Det kan hjälpa att dela kriterier som du vill att de ska jämföra idéerna mot. Slutligen, samla ditt team för att diskutera en kort lista över de "bästa" idéerna live på ett NUITEQ Stage möte för att bestämma nästa steg och uppdrag.