Moderna hybridmöten, det är väl ingen konst?

Moderna hybridmöten, det är väl ingen konst att hålla gemensamma möten med dem som är på kontoret och de som deltar på distans?

Jo, gapet är större än du kanske tror. Så här gör du för att alla ska känna sig inkluderade.

6 tips för att bygga aktivt deltagande och samarbete i dina hybridmöten:

  1. Dela ansvaret för att se till att alla är med i samtalet, till exempel genom att ha två handledare.
  2. Var tydlig med de beteenden du vill se i hela gruppen, till exempel be folk att vinka om de tror att du inte har märkt att någon vill prata. Att para ihop ”i rummet” och ”på distans” som "kompisar" kan fungera bra.
  3. Se till att alla pratar inom de första fem minuterna av mötet, till exempel i en snabb uppvärmningsaktivitet.
  4. Håll alla presentationer under tio minuter - och se till att presentatören alltid kan se sin publik.
  5. Förespråka uttryckligen distansdeltagarna, till exempel genom att be en av dem tala först om något ämne, eller genom att söka efter ytterligare fjärrkommentarer innan du byter ämne.
  6. Om du leder ett vanligt hybridmöte, växla mellan att leda det som ”i rummet” och som ”på distans”.