Moderna möten att arbeta hybrid

Uppskattningar tyder på att cirka 29 % av alla möten i framtiden kommer att vara hybridmöten, och denna siffra kommer sannolikt att växa när allt fler versamheter digitaliseras. Även om hybridmöten är mer komplexa än andra konversationer på arbetsplatsen, är de viktiga för att frigöra den fulla potentialen i ett team, när inte alla kan vara på på kontoret samtidigt.

Hybridmöten handlar inte bara om att möjliggöra för teammedlemmar att jobba på distans utan att se till att alla i verksamheten har samma konsekventa upplevelse när de delar kunskap och idéer. Om möten kan upprätthålla samma nivåer av engagemand, produktivitet och intuitivitet oavsett var personalen befinner sig, kan du få till den ultimata flexibla arbetsplatsen.

Medan de flesta innovatörer noterar att det är svårt att helt replikera den kreativa upplevelsen av ett personligt möte, är det precis vad du siktar på med ett effektivt hybridmöte. Lyckas du att få till det rätt kan du dra nytta av följande:

Sann innovation och engagerat samarbete:

Människor ska kunna dela idéer och förnya sig var som helst, inte bara när de är i samma fysiska utrymme. Hybridmöten samlar åtminstone en del av arbetsstyrkan fysiskt men syftar också till att få distansanställda att känna att de också är där, genom saker som att vara värd för presentationer, på en gemensam whiteboard rita, importera material såsom länkar filer, addera post-it lappar.

Fullständigt flexibla arbetsstyrkor:

Vissa människor gör sitt bästa arbete på kontoret, andra arbetar mer effektivt när de är på distans. Det finns till och med vissa anställda som behöver vara på resande fot, och på fältet hela tiden. Företag trivs när alla dessa människor kan mötas mer effektivt. NUITEQ Stage välkomnar alla till samma konversation, så att människor kan ansluta var som helst.

Förbättrad företagskultur:

Även när arbetsplatsen utvecklas och teamen blir alltmer fördelade, fortsätter kulturen att vara avgörande för teamengagemang, involvering och prestation. Företag behöver fortfarande se till att hela personalstyrkan känna sig som en värdefull medlem av teamet för att minska risken för omsättning.