NUITEQ och Skellefteå museum presenterar - Storsia

Med hjälp av teknik och programvara från NUITEQ presenterar Skellefteå museum -Storsia – en utställning som tar dig med på en resa genom lokalhistorien i Skellefteå, Norsjö och Malå, från 10 500 före vår tideräkning till år 2020.

Historien presenteras kronologiskt och är indelad i nio perioder. Storsia följer skolans läroplan, och utställningen har ett tydligt pedagogiskt upplägg med kärnfulla texter och material från museets arkiv. Allt som finns i det fysiska rummet finns även tillgängligt digitalt, och på flera språk via Skellefteå museums hemsida.