Några färska nyheter i NUITEQ Stage februari 2022

NUITEQ Stage introducerar Single Sign On, SSO, (enkel inloggning). SSO är en autentiseringsmetod som tillåter användare att logga in med en uppsättning autentiseringsuppgifter till flera oberoende programvarusystem. Att använda SSO innebär att en användare inte behöver logga in på alla appar de använder utan inloggning sker endast en gång.

För att förenkla för dig som ny användare introducerar vi en interaktiv handledning för att hjälpa i handhavandet av NUITEQ Stage. Använd handledningarna i NUITEQ Stage och få kontextuella verktygstips för att förhindra frustration och säkerställa att du som användarna är på rätt väg. Med den interaktiva handledningen kan förstagångsanvändare lära sig och interagera med NUITEQ Stage och alla finesser samtidigt.

Alla nya egenskaper och funktioner precenteras samtidigt i en ruta på användarens huvudsida.