Mallar

Vad vi går igenom i denna guide är vilka mallar som finns i NUITEQ Stage och hur dom kan användas.


KANBAN

Med en Kanban kan ditt team eller projekt visuellt samarbeta, visa status och driva progress över tid.

Vad är en Kanban?

Kanban är ursprungligen ett schemaläggningssystem för lean och just-in-time produktion. Idag används det i hög grad för att stödja agil metodik, främst inom mjukvaruutveckling och i den digitala industrin. Men en kanban tavla används också som stöd i produkt- och projektutveckling. I produkthantering fungerar Kanban som en serie visuella arbetsflöden. Denna visualisering hjälper produktchefer och konsulter att ta beslut. Syftet och målet är att stödja prioriteringsarbetet för att fokusera på att utveckla det som betyder mest.

När kan man använda en Kanban?

Kanban-metoden följer en uppsättning lean principer och metoder för att hantera och förbättra arbetsflöden. Projektledare och team leaders använder Kanban inte bara för att skapa en överblick av allt arbete, utan det är också ett kraftfullt sätt att visa för dig själv, tvärfunktionella partners och andra stakeholders hur projektet fortlöper.

Fördelarna med att använda en Kanban

Det är ett intuitivt och visuellt samarbetsverktyg som klargör nuläget. Dessutom utvecklar det teamets och organisationens processer och det kan enkelt användas i flera olika projekt och avdelningar.


SWOT

Med en SWOT-analys kan du analysera ditt företag eller produkt utifrån styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Vad är en SWOT modell / SWOT-analys?

En SWOT är en förkortning som står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT-analys används ofta av företagsledningen, men också av produkt- och marknadsföringsteam i sin strategiska planering för att identifiera vad deras produkt gör bra, hur den kan förbättras och hur den passar in i konkurrenslandskapet.

När kan man använda en SWOT-analys?

Du kan använda denna modell i olika situationer, till exempel när du vill leda en diskussion för att utforska möjligheter för företagsutveckling. Kanske vill du också bestämma det bästa sättet att lansera en ny tjänst eller produkt, avgöra vad du kan ändra i en befintlig verksamhet, eller låsa upp ett företags outnyttjade potential. Analysen är ett användbart verktyg när du behöver utveckla en affärsstrategi.

Fördelarna med att använda en SWOT-analys

En SWOT analys är en vedertagen och intuitiv modell att använda i en workshop eller kundmöte. Den är lika etablerad i ledningsgrupper i börsbolag som den är bland dagens nyutexaminerade ekonomer, och används flitigt i många olika professioner och utvecklingsarbete.


BRAINWRITING

Med en brainwriting template möjliggör du ett systamtiskt idéskapande i både fysiska möten och digitala workshops.

Vad är en Brainwriting-modell?

Precis som brainstorming är brainwriting ett utmärkt sätt att komma på och dela nya idéer, uppmuntra kreativitet och utveckla innovativa idéer. Det är en tydlig modell där alla simultant får skriva ner sina idéer och inspireras av varandra.

När kan man använda en Brainwriting-modell?

Brainwriting funkar bra i mindre grupper i både digitala forum som när ni ses fysiskt. Om du på förhand vet om att vissa “informella ledare” brukar ta över, kan denna strukturerade och systematiska övning ge bra struktur åt alla. Den passar lika bra att göra i online workshops, tex som en start på en innovationsprocess, som när du ska facilitera en fysisk workshop för att komma på de bästa idéerna på ett problem.

Fördelarna med att använda en Brainwriting-modell

I traditionella brainstormingsövnigar “vinner” ofta de idéer som kommer från de “högljudda” och karismatiska personerna. Brainwriting är en övning som inte bara hjälper introverta människor att bli hörda, men det låter hela gruppen inspireras av varandras idéer, samtidigt. På så sätt gynnas inte en specifik person utan hela gruppen.


Feeling Today

Denna snabba och anpassningsbara isbrytare kan användas som incheckning för att “läsa rummets energi”  både på grupp och individnivå -  innan, under och efter mötet. 

Vad är en Feeling Today?

Feeling today” Template är en anpassningsbar inchecknings-övning som väcker deltagarnas känsla av både gruppdynamik och sin egna närvaro. Syftet och målet är att få närvarande deltagare och ge mötesledaren förutsättningar att planera aktiviteter och engagemang för ett effektiv möte. 

När kan man använda en Feeling Today?

Det kan vara ännu mer utmanande att läsa av rummets energi när vi mer och mer arbetar remote.  Denna anpassningsbara incheckningsövning hjälper mötesledaren genom att kunna “känna av” gruppdynamiken både innan, under och efter mötets gång vilket underlättar planeringen för ett optimalt resultat. Övningen kan användas i den stora gruppen eller vid indelning av mötesdeltagarna i grupprum med tillhörande board. Mötesledaren kan följa både resultat och diskussioner genom att gå till respektive board och grupprum. 


Fördelarna med att använda en Feeling Today?

Förutom som inchecknings övning fungerar denna templates till andra ändamål då även den har redigerbar text. Detta öppnar upp möjlighet att anpassa övningen till aktiviteter såväl i början, mitten eller slutet av ett möte. Här är det bara kreativiteten som sätter stopp. 

Världskartan

Världskartan är en isbrytare som får både nya och bekanta grupper att lära känna varandra bättre.

Vad är Världskartan?

Detta är en incheckningsövning samt en praktisk övning för att få deltagarna att lära känna varandra bättre. Ställ en fråga till deltagarna så att de kan berätta någonting om sig själva. Incheckningsfrågor

  • Vart i världen befinner du dig, och presentera dig sen med namn, roll och företag
  • Vilken plats har haft mest intryck på dig, och presentera dig sedan för gruppen

Exempel på “lära-känna-varandra-frågor” kan vara

  • Ett ställe eller händelse i världen som haft stor inverkan på ditt liv.
  • Favoritland/stad i ditt land/världen.
  • Drömsemester eller resmål du vill besöka
  • Plats(er) i världen du vill leva efter pensionering.

Varje person berättar detaljer om sitt liv och resultaten markeras på en karta. Övningen kan utökas för att utforska många områden.

När kan man använda Världskartan? 

Världskartan kan användas i både kända och nya gruppkonstellationer. Den kan användas som en snabb inchecknings övning eller för att lära känna gruppen mer på djupet.

Finns det några mönster i svarsresultaten? Finns det områden med många märken? Finns det tomma områden? Vad tyder det här bland deltagarna?

För att skapa bättre möten så kan vi med denna visualisering som hjälpmedel ge en bra grund för ökad energi. Den hjälper dig både i det fysiska och digitala rummet då vi kan ta med höger hjärnhalva in i mötet. Den står bland annat för intuition, känslor, kreativitet och att tänka helhet. Världskartan kan ge en bra start på mötet eller bara för dig som vill öka energin.


Skapa dina egna mallar

Om du vill skapa dina egna mallar, tveka inte att höra av er så kan vi kan titta på tillsammans vad ni har för behov och vad vi kan skapa.

Om du vill skapa dina egna mallar eller att vi skapar något skräddarsytt för ert företag, tveka inte att kontakta oss för att se vad vi kan skapa tillsammans.

Är det så att ni ännu inte har prövat NUITEQ Stage och vill se hur våra mallar fungerar så följ länken nedan och kom igång redan idag!