Tre viktiga frågor att prioritera i skapandet av en hybrid arbetsplats

Hur anammar vi målmedveten agility med en hybrid arbetsstyrka?

  • Vilka förändringar ska vi göra i vårt sätt att arbeta och vår organisationsmodell, inklusive vårt geografiska fotavtryck?
  • Hur behöver vi förändra vår organisationskultur till anamma en hybrid arbetskraft som en ny affärsverklighet?
  • Vilka ytterligare stödmekanismer har min arbetsstyrka behöver du vara produktiv och engagerad?

Använder vi teknik till dess fulla potential?

  • Hur ska vi identifiera ny teknik och kapacitet?
  • Vilka åtgärder kommer vi att vidta för att prioritera och integrera våra teknikinvesteringar?
  • Var finns de största möjligheterna att förstärka vår konkurrensfördel med hjälp av teknik?

Hur kan regleringar påverka vår strategi?

  • Vilka åtgärder ska vi vidta nu för att förbereda oss för förväntade förändringar i regelverket såsom GDPR och amerikanska montjänsters olaglighet?
  • Hur ska vi omdefiniera eller etablera nya partnerskap hantera regelförändringar?
  • Vilka nya möjligheter skulle kunna dyka upp som resultat av nya regler?