Trender kring samarbete på arbetsplatsen

  • Före Covid-krisen tillbringade anställda 43 % av sin arbetsvecka med att samarbeta. Under 2020 sjönk den siffran till 27 %.

  • Veckovis arbetsplatssamarbete minskade med 37 % på grund av den globala pandemin, enligt forskning av Gensler, en organisation som har följt arbetsplatstrender i mer än 15 år. Övergången till att arbeta hemifrån minskade dramatiskt graden av samarbete på arbetsplatsen.

  • Yngre generationer är överväldigande mer benägna än äldre generationer att engagera sig i samarbete på arbetsplatsen och använda samarbetsverktyg online på jobbet.

  • Anställda över 55 år är 41 % mer benägna att föredra att arbeta på egen hand jämfört med anställda i åldrarna 25 till 34.

  • Forskning visar också att 86 % av de anställda i åldern 25 till 34 använder videokonferensverktyg på jobbet jämfört med bara 46 % av de anställda i åldern 55 år och äldre.

  • 92 % av de anställda i åldrarna 18 till 34 använder chattverktyg online för att samarbeta på jobbet jämfört med bara 51 % av de anställda i åldern 55 år och äldre.

Har din organisation rätt samarbetsverktyg som stödjer det moderna mötet?

På NUITEQ Stage tror vi på kraften i relationer, att skapa personliga och engagerande interaktioner och online affärsprocesser. B2B-företag flyttar online och anpassar sig till det digitala sättet att arbeta, med en växande övertygelse om att digitalt är framtidens väg. NUITEQ Stage hjälper ditt team att driva arbetet framåt. Distribuera, återanvänd och uppnå mer med ditt digitala möte.

NUITEQ Stage det kraftfulla verktyget för team som vill arbeta hybrid. Hör av dig till oss så berättar vi mer.