Ytterligare uppdateringar som underlättar det hybrida mötet

NUITEQ Stage släpper ytterligare uppdateringar som ger dig som mötesledare (host) möjlighet att visuellt kommunicera tydligare, kontrollera mötet och förbättrar möjligheten att förbereda och följa upp på de möten som du är engagerad i!

Formatera text

Med möjligheten att formatera texten i post-it lappar och textrutor så ges användaren större frihet att uttrycka sig och vara tydlig i sin kommunikation. Fet stil, kursiv och understruken text erbjuds som kommer göra ditt nästa möte ännu effektivare.

Update Image

Tydliggör ditt budskap genom möjligheterna att formatera texten. Visuell kommunikation i NUITEQ Stage har nu nått en ny nivå vilket är fundamentet för effektiva hybrid möten, fysiska och onlinemöten.


Host funktioner

Mötesledares (host) möjlighet att styra och kontrollera mötet har nu blivit tydligare. Hen kan nu hitta alla de funktioner som rör whiteboarden under “host options” i verktygsmenyn längst ner i whiteboarden. 

Funktionerna för videokonferensen ligger kvar under Participant List, såsom:

  • mute/unmute, 
  • starta/stäng av deltagarnas kamera 
  • be deltagarna gå till whiteboarden/videokonferensen. 

Så idag finns möjligheten att stänga av whiteboards samarbetsläge (collaborate on/off) inte kvar i kugghjulet längst upp till höger - på inrådan av våra användare. Tack alla ni som fortsätter att skicka in feedback, era tips och råd gör skillnad!

Host Options

Att kontrollera när deltagarna ska vara aktiv och samarbeta på boarden är “a och o” i att leda onlinemöten och hybrida möten. Därför har du nu bättre översikt över dina möjligheter i host options.


Bättre överblick över “dina” boards

Startsidan, där du skapar nya boards och ser alla dina boards, har fått ett lyft. Nu kan du se både dina egna boards och de som du är inbjuden till! Det ger dig en bättre överblick över de boards du är engagerad i och du finner lättare de boards du faktiskt använder, oavsett om du äger dem (dvs du har skapat dem) eller inte (du har blivit inbjuden). För ditt nästa återkommande möte så kan du nu enklare hitta den board som mötet hålls på, direkt på startsidan!

All boards screen

Att se alla boards kommer spara dig tid, och ger en god överblick över de boards som du är engagerad i. Det är nu enklare att förbereda sig inför kommande möte och att följa upp, både som deltagare och mötesledare