Feeling Today mall för digitala möten

Feeling Today

Vad är en Feeling Today?

Feeling today” Template är en anpassningsbar inchecknings-övning som väcker deltagarnas känsla av både gruppdynamik och sin egna närvaro. Syftet och målet är att få närvarande deltagare och ge mötesledaren förutsättningar att planera aktiviteter och engagemang för ett effektiv möte. 

När kan man använda en Feeling Today?

Det kan vara ännu mer utmanande att läsa av rummets energi när vi mer och mer arbetar remote.  Denna anpassningsbara incheckningsövning hjälper mötesledaren genom att kunna “känna av” gruppdynamiken både innan, under och efter mötets gång vilket underlättar planeringen för ett optimalt resultat. Övningen kan användas i den stora gruppen eller vid indelning av mötesdeltagarna i grupprum med tillhörande board. Mötesledaren kan följa både resultat och diskussioner genom att gå till respektive board och grupprum. 


Fördelarna med att använda en Feeling Today?

Förutom som inchecknings övning fungerar denna templates till andra ändamål då även den har redigerbar text. Detta öppnar upp möjlighet att anpassa övningen till aktiviteter såväl i början, mitten eller slutet av ett möte. Här är det bara kreativiteten som sätter stopp.