Kanban mall för digitala möten

Kanban Tavla Image

Vad är en Kanban?

Kanban är ursprungligen ett schemaläggningssystem för lean och just-in-time produktion. Idag används det i hög grad för att stödja agil metodik, främst inom mjukvaruutveckling och i den digitala industrin. Men en kanban tavla används också som stöd i produkt- och projektutveckling. I produkthantering fungerar Kanban som en serie visuella arbetsflöden. Denna visualisering hjälper produktchefer och konsulter att ta beslut. Syftet och målet är att stödja prioriteringsarbetet för att fokusera på att utveckla det som betyder mest.

När kan man använda en Kanban?

Kanban-metoden följer en uppsättning lean principer och metoder för att hantera och förbättra arbetsflöden. Projektledare och team leaders använder Kanban inte bara för att skapa en överblick av allt arbete, utan det är också ett kraftfullt sätt att visa för dig själv, tvärfunktionella partners och andra stakeholders hur projektet fortlöper.

Fördelarna med att använda en Kanban

Det är ett intuitivt och visuellt samarbetsverktyg som klargör nuläget. Dessutom utvecklar det teamets och organisationens processer och det kan enkelt användas i flera olika projekt och avdelningar.